Mode:  

Contacte

 

Donem forma
als vostres projectes
educatius i divulgatius

Exemple 2. Programa

PROGRAMA EDUCATIU “ELS EXPLORADORS DE L’ART”

Enc�rrec
Obra social de Caixa Terrassa

Objectius
 • Dinamitzar educativament la sala d’art del Centre Cultural.
 • Dotar a les escoles de Terrassa d’una eina educativa pel desplegament curricular de l’�rea ”Educaci� visual i pl�stica”.
 • Fomentar el gaudi i la creativitat art�stica entre els infants de Terrassa.

Continguts
Selecci� de 3 exposicions per curs (una per trimestre) del cicle anual de la sala d’art del Centre Cultural.

Tem�tica principal
 • L’art com a mitj� d’expressi� i experi�ncia sensitiva subjectiva.
 • Tem�tiques secund�ries
 • La diversitat de mitjans art�stics: pintura, escultura, fotografia, gravat…
 • Composici�, color, textura, l�nia, estils, missatge, llenguatge simb�lic…
Beneficiaris
 • Centres educatius de l’educaci� prim�ria de Terrassa.
 • Alumnes del cicles mitj� i superior de Terrassa.

Estrat�gia did�ctica
 • L’alumne com el centre d’interpretaci� i creaci� de l’obra d’art.
 • Activitat de 3-4 hores de durada estructurada en tres din�miques de treball amb recursos did�ctics diversos: treball previ a l’aula (Power Point), visita guiada i interpretativa de l’exposici� i taller pl�stic al Centre Cultural de Caixa Terrassa.
Equip de treball
Didacta de les ci�ncies socials, comissari d’exposicions
 

real RTG software seems legal in most countries and the list of the best RTG promotions can be found on this site
Disseny de Projectes Escoles Casanova de l'Obac
Declaració de privadesa  |  Condicions d'ús  |   Inici de sessió Copyright 2008 Cima Projectes SL